TẦM NHÌN

Alumni Mentoring trở thành hoạt động thường niên ở tất cả các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam

Kinh nghiệm và cảm hứng

Mentoring giúp sinh viên cảm thấy được quan tâm và truyền cảm hứng, rằng họ không cô đơn và lạc lối khi giải quyết những khó khăn trong công việc và cuộc sống, rằng họ có thể học được những cách làm hay ho hơn khi có một mentor giỏi.

Kiến thức & kỹ năng
chuyên môn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những môi quan hệ mentor-mentee có tác động mạnh mẽ và tích cực lên người trẻ ở tất cả các lĩnh vực. Hiệu ứng mentor càng hiệu quả nhờ có sự tác động từ cả hai phía, khi mentee trở thành một nguồn nhân lực có giá trị trong các tổ chức/doanh nghiệp của mentor.

Giao tiếp chuyên nghiệp
& Xây dựng mối quan hệ

Tầm quan trọng của mentoring không chỉ ở kiến thức và kĩ năng, mà nằm phần lớn ở việc mentoring giúp rèn luyện cách giao tiếp chuyên nghiệp và xây dựng mối quan hệ xã hội cần thiết cho sự nghiệp của sinh viên sau khi rời ghế nhà trường.

SỨ MỆNH

Alumni Mentoring trở thành hoạt động thường niên ở tất cả các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam

THÔNG ĐIỆP

“Khi bạn nỗ lực và làm tốt công việc của mình,
bạn đã được trao cánh cửa mở ra các CƠ HỘI trên con đường sự nghiệp,
bạn KHÔNG ĐÓNG nó lại với những người phía sau.

Bạn QUAY LẠI và TRAO cho những người khác CƠ HỘI mà chính nó đã giúp bạn thành công.”

MICHELLE OBAMA