kiến thức chuyên ngành

Specialized Knowledge Recap

Những bài recap có nội dung liên quan đến những ngành cụ thể như Marketing, Quản trị, Supply Chains, Tài Chính – Ngân Hàng, ….

ĐỌC THÊM

management trainee tips

Management Trainee Recap

Những bài recap có nội dung về những kinh nghiệm, kĩ năng của mentee đã thành công chinh phục những cuộc thi MT của các tập đoàn lớn.

ĐỌC THÊM

KĨ NĂNG MỀM

bulletin board, stickies, post-it-2771786.jpg

Soft Skills Recap

Những bài recap có nội dung về những kĩ năng mềm cần thiết để sinh viên học tập và rèn luyện trong học tập cũng như chuẩn bị cho công việc tương lai.

ĐỌC THÊM

ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN

Self-help and Personal-growth recap

Những bài recap có nội dung về những lời khuyên, chia sẻ về những cách giúp bản thân mentee hiểu rõ hơn về bản thân mình và những chân lí, hạnh phúc trong cuộc sống.

ĐỌC THÊM