BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên sáng lập

NGUYỄN VĂN HOÀNG
Đồng Sáng Lập

Co-Founder at Embassy Language School

NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Đồng Sáng Lập - Chủ Nhiệm

Managing Director at Red Square Việt Nam

ĐẶNG PHẠM MINH LOAN
Đồng Sáng Lập

CEO- International Dairy Products Company

VIETNAM ALUMNI MENTORING CORE TEAM

TRẦN NGỌC VÂN ANH

Product Supply Intern

P&G

LÊ THỊ THỦY

Innovation Director 

Yes4All

LÊ TRƯỜNG GIANG

Venture Strategist

Bayer

PHẠM KHÁNH LINH

Investment Banking Analyst

Thien Viet Securities JSC

ueh mentoring CORE TEAM

HÀ HIẾU DŨNG

Horizon Capital Advisers

NGÔ THỊ GẤM

HỒ THỊ LỘC ANH

Unit Head of Cooporate Learning Solution

FE Credit

LÊ  THỊ THÚY

Associate Planning Director

Dentsu-X (Dentsu Aegis Network)

ĐẶNG LÊ KIÊN

Chief of Communication Department

IDP Company

NGUYỄN TIẾN PHONG

Modern Trade Manager

Rainbow Việt Nam

LÝ ĐỨC TOÀN

Country Sale Manager

MCC label Vietnam

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Investment Consultant 

Long Hau Corporation

CEO – Vinequeen Company

BACH KHOA MENTORING CORE TEAM

ĐẶNG LÊ KIÊN

Chief of Communication Department

IDP Company

KHƯƠNG ANH DŨNG

Chief of R&D Department

Robert Bosch Engineering Vietnam

NUYỄN QUỐC HUÂN

Chief Business Officer

Henkel

NGUYỄN ĐẶNG VIỆT CƯỜNG

Purchasing Manager

Mondelez Kinh Đô Việt Nam

HANOI ALUMNI mentoring CORE TEAM

LÊ THU VÂN

Chief Executive Officer

Multi Space Coworking

TRẦN THỊ MINH HẢO

Coach

Training Specialist

đỗ thị thu hằng

Coach

CPO Glexhomes

LÊ THỊ LAN ANH

CEO – Mem of the Board of Directors

Hoa Sen University

FTU ALUMNI mentoring CORE TEAM

NGUYỄN HOÀNG THANH HẰNG

Founder

OLV Boutique

BÙI PHƯỚC NHƠN

Chief of Operation Department

TONA Investment Corporation

LÊ THỊ NGỌC DIỄM

Founder & Director

American Pronunciation

ĐỖ QUANG HƯNG

Deputy Director Investment 

Saigon Co.op

ĐẶNG QUANG VINH

Trưởng phòng cao cấp

PwC Vietnam

PHAN NGUYỄN NGỌC MINH

Finance Analyst

Cummins DKSH (Vietnam) LLC.