7 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH

700+

MENTORS

120+

BUỔI TRAINING

3000+

MENTEES

11,000+

BUỔI MENTORING

MẠNG LƯỚI VAM

Vietnam Alumni Mentoring đã khởi xướng UEH Mentoring (dành cho trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM), BKU Mentoring (dành cho trường Đại Học Bách Khoa) và HSU Mentoring (dành cho trường Đại Học Hoa Sen) với mục tiêu nhằm hỗ trợ sinh viên ở TP.HCM. Năm 2020 đánh dấu cột mốc của Vietnam Alumni Mentoring khi bắt đầu mở rộng đến Hà Nội và Trường Đại Học Ngoại Thương CS 2 để tiếp cận nhiều sinh viên cần sự giúp đỡ, làm vững mạnh cộng đồng mentoring và mong muốn tạo nên ảnh hưởng quy mô toàn quốc.

UEH MENTORING
Đại học kinh tế TP.HCM

BK mentoring
đại học BÁCH KHOA tp.hcm

FTU MENTORING
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CS2

HANOI MENTORING
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

2016

Năm 2016, VAM chính thức khởi đầu từ việc thành lập UEH Mentoring.

2017

Thành lập BK Mentoring đánh dấu mốc mở rộng và lan toả giá trị từ VAM Mentoring

2020

Với sự tham gia của Đại học Ngoại Thương CS2, FTU Mentoring chính thức thành lập.

2020

Cũng trong năm 2020, VAM Mentoring mở rộng ra phía Bắc với sự thành lập HAM Mentoring.

UEH MENTORING

Kể từ 2016, UEH Mentoring đã tổ chức được 6 mùa với hàng nghìn đơn ứng tuyển và đạt được độ uy tín cao trong cộng đồng sinh viên trường Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh.

BK MENTORING

Kể từ 2017, chương trình đã mở rộng ra cho sinh viên Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Chương trình đã có 4 mùa hoạt động thành công.

FTU MENTORING

Kể từ 2020, FTU chính thức  khởi động mùa đầu tiên với sự đồng hành và hỗ trợ từ VAM Mentoring.

HAM MENTORING

Kể từ 2020, chương trình đã mở rộng ra miền Bắc, quy mô toàn bộ các trường Đại học thuộc Hà Nội, lấy tên Hanoi Alumni Mentoring.