Category Archives: Recap – Tài Chính-Kế Toán-Kiếm Toán

Hiểu “đơn giản” về kiểm toán – Mentee Huỳnh Hải Quân – UEH Mentoring

#31181021088 #Training [RECAP buổi 9 – 29/06/2021] Mentor: anh Trần Đặng Dũng Mentee: Huỳnh Hải Quân —– Chủ đề: HIỂU “ĐƠN GIẢN” HƠN VỀ KIỂM TOÁN —– Khuyến cáo là phần recap của mình là phần mình đã tiêu hoá và có chế biến nên về phần outline không giống với những gì anh Dũng […]