Category Archives: Recap – Marketing

Trade Marketing – Mentee Phạm Ngô Diễm Quỳnh – UEH Mentoring

#31201020859 #mentoring [RECAP BUỔI 4 – 30 /12/2021] Mentor: Anh Nguyễn Trọng Nam Mentee: Phạm Ngô Diễm Quỳnh Chào mọi người, mình là Diễm Quỳnh, sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh quốc tế. Vừa rồi, mình và anh Trọng Nam đã có một buổi chia sẻ về Trade Marketing và đưa ra khá nhiều […]

Marketing Models – Mentee Võ Thị Khánh Linh – UEH Mentoring

#31191027069 #mentoring [RECAP BUỔI 2 – 24/11/2021] Mentor: Chị Lê Thị Thúy Mentee: Võ Thị Khánh Linh. —————————————————————— Xin chào mọi người, lại là mình đây, mình tên là Khánh Linh, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Tài chính.  Sau một tháng mentoring, mình và chị Thúy đã có buổi mentoring thứ […]